Advertisement

DE KUST – In België overlijdt 93 % van slachtoffers met hartstilstand, maar wist je dat onmiddellijke reanimatie met defibrillatie jaarlijks duizenden levens kan redden? Weet jij hoe je iemand kan reanimeren of hoe je een AED-toestel gebruikt? Nee, dan ben je niet alleen! Uit een studie blijkt dat veel mensen nog nooit een cursus reanimatie volgden en dat velen evenmin een AED-toestel durven te gebruiken. Toch kan dit heel wat levens redden!

Hartstilstand is thema van de Week van het Hartritme

De Belgian Heart Rhythm Association maakte van “Hartstilstand” het thema van de 8ste editie van de Week van het Hartritme. Hartstilstand of plotse dood is het gevolg van een hartritmestoornis waarbij de pompfunctie van het hart – bloed doorheen het lichaam laten circuleren – stopt. Hierdoor krijgen vitale organen, in het bijzonder de hersenen geen zuurstof meer, wat tot de dood leidt indien geen onmiddellijke hulp geboden wordt om het hart te herstarten.

Dagelijks zijn er in België ongeveer 30 mensen het slachtoffer van deze aandoening en door een gebrek aan onmiddellijke en bekwame hulp, en aan 6minutenkaartjeaangepaste infrastructuur zullen gemiddeld 28 van hen dit niet overleven. Een hartstilstand is moeilijk te voorspellen en kan iedereen overkomen, ongeacht de leeftijd.

Peilen naar kennis en ervaring

Daarom liet de vereniging van cardiologen een grootschalige publieksenquête uitvoeren bij meer dan 3700 Belgen om te peilen naar hun kennis en ervaring.

aedWanneer bij de respondenten gepolst werd naar de risicofactoren, gaven ze aan dat ze voornamelijk denken aan indirecte oorzaken zoals overgewicht (65%), roken (61%) en diabetes (14%). Het klopt ook wel dat die factoren de kans op een hartaanval (of hartinfarct) kunnen vergroten, maar er zijn ook enkele directe risicofactoren zoals familiale voorgeschiedenis van plotse dood (47%), sterk verminderde pompfunctie van het hart (25%) of een groot hartinfarct in het verleden (26%).

Erger nog, 60% van de burgers kent het onderscheid niet tussen hartstilstand, hartaanval en hartfalen, en ze verwarren symptomen van deze drie nochtans heel verschillende aandoeningen.

Elke seconde telt en opleiden redt effectief levens

De nawerkingen van een hartstilstand zijn afhankelijk van hoe snel een slachtoffer hulp krijgt. “Bij elke minuut die voorbijgaat zonder hartmassage of externe elektrische schok door een defibrillator om het hart te herstarten, daalt de overlevingskans met 10 %,” verduidelijkt dokter Vandekerckhove. “En wanneer het slachtoffer geen hulp krijgt binnen de eerste 4 tot 6 minuten na de hartstilstand, daalt de kans op overleving exponentieel tot maar 5 à 10 %. Nochtans zou een reanimatie met defibrillatie in de eerste minuten jaarlijks meerdere duizenden mensenlevens kunnen redden.”

Snelle hulp kan door middel van hartmassage en beademing, maar de enige echte doeltreffende remedie is het hart een elektrische schok toedienen met een automatische externe defibrillator (AED), die het hart herstart.

ziekenwagenUit de enquête blijkt bovendien dat 76% van de jongeren en van de ouderen nooit een opleiding in reanimatie volgde. Dit is niet alleen zorgwekkend maar ook een gigantische gemiste kans voor onze samenleving, want van de respondenten die wel al zo’n opleiding gevolgd hebben, zegt 13% al eens ingegrepen te hebben bij een hartstilstand!

Een positieve noot: in theorie kennen de Belgen redelijk goed de juiste reflexen en de volgorde van de reddende handelingen, hoewel ze niet gevormd zijn om ze correct uit te voeren in de praktijk.

Belg durft defibrillator niet te gebruiken

Opmerkelijk is dat 90% van de respondenten een automatische externe defibrillator op foto herkent en weet waarvoor het toestel dient, maar dat bijna 40% onder hen het toestel nog nooit in het echt denkt gezien te hebben. Zes Belgen op tien zou dit toestel durven gebruiken in geval van nood, en dit cijfer vermeerdert tot 82% van de respondenten wanneer ze te weten komen dat de defibrillator hen duidelijke, gesproken instructies geeft.

“Daarom zijn initiaties en vorming in de reddende handelingen letterlijk van levensbelang. Hoewel er meer en meer toestellen te vinden zijn, hinkt België nog achterop vergeleken met bijvoorbeeld onze noorderburen, die er volgens sommige schattingen acht tot tien keer meer hebben: 10.000 tegenover 80.00 tot 100.000,” duidt dokter Vandekerckhove.

“En zelfs als de hulpdiensten van de noodcentrale (112) je kunnen helpen bij het lokaliseren van een AED, zijn zij veroordeeld tot het gebruik van onbetrouwbare lijsten op het vlak van exacte locatie, toegankelijkheid en bruikbaarheid. Daarom lanceerde de Behra een interactieve kaart op www.mijnhartritme.be, zodat de bevolking deze defibrillatoren in hun buurt kan terugvinden, de ontbrekende toestellen van de officiële listing aanvullen, en updates over bestaande apparaten doorgeven”.

AED-toestellen in gemeentes

Ook in gemeentes vind je AED-toestellen. Let wel: die zijn enkel beschikbaar tijdens de openingsuren van de gebouwen. Die bevinden zich in de eerstehulpposten en zijn beschikbaar tijdens de openingsuren van de hulpposten. De toestellen hebben al enkele keren hun nut bewezen bij hartproblemen van strandgangers of drenkelingen. De eerstehulpverleners snellen immers meteen met zuurstof en AED toe naar deze slachtoffers zodat de kansen van de drenkelingen aanzienlijk verhoogd worden.

Deel uw mening
Advertisement

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here