Disclaimer

Disclaimer voor www.kustnieuws.com

www.kustnieuws.com, hierna te noemen Kustnieuws, verleent u hierbij toegang tot www.kustnieuws.com (“de Website”) publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Kustnieuws behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet commercieel doel of een aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Kustnieuws spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kustnieuws.

In het bijzonder zijn alle persberichten op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kustnieuws nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kustnieuws en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kustnieuws, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Persberichten worden ons persoonlijk toegestuurd door elke gemeente genoemd op het hoofdmenu. Doch kan er een artikel overgenomen worden van een ander medium (Facebook, Instragram, Twitter en andere overige sociale mediums). Hierbij probeert kustnieuws altijd de bron te vermelden. Mochten hier problemen uit voortkomen, dan wenst kustnieuws.com zich te verontschuldigen en kan u een mail sturen naar info@kustnieuws.com om ons hiervan te verwittigen.

Kustnieuws.com probeert zelf een database te ontwikkelen met foto’s, video’s en andere media-bestanden. Hierbij proberen wij zoveel mogelijk zelf gemaakte materialen online te zetten. Hierbij deelt www.kustnieuws.com ook media-bestanden van andere platformen waarbij wij steeds een bronvermelding willen citeren. Mocht er twijfel zijn over een copyright dan kunt u ons steeds contacteren.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij hebben de bedoeling om informatie te verzamelen op één website. Het is niet ons doel om te concurreren met andere websites. Deze website is geheel vrijwillig tot stand gebracht met het doel om vrijwilligers de kans te geven hun woord te staan op onze website.